PERSONAL AREA

כניסה לאזור האישי

במידה ונרשמת בעבר התחבר

אם עדיין לא נרשמת מילוי פרטים

בסיום תהליך הרישום תישלח אליכם סיסמא במייל באמצעותה תוכלו להיכנס לאזור האישי לנוחיותכם, ניתן להעלות את חשבונית הקניה סרוקה או מצולמת לאתר על מנת להבטיח זמינותה במקרה הצורך בסיום תהליך הרישום באזור האישי, בנוסף תוכל/י לשמור את קוד המנעול שלך כך שתזכור/י אותו בנסיעה הבאה